AddIT Antivirus

trafikklys Vi gjør det til vårt ansvar å levere våre kunder ekspertisen, tjenestene og løsningene for å sikre dine data basert på dine og våre krav.

AddIT leverer en løsning med veldig lite fotavtrykk på den enkelte maskin. Det vil si at maskinen som blir beskyttet ikke bruker veldig mye av sine ressurser på selve antivirusprogrammet. En antivirus-scan er unnagjort på sekunder, og brukere blir aldri bedt om å oppdatere.

Løsningen kan til og med eksistere side om side med din gamle antivirus – uten å skade maskinen din.  

AddIT leverer antivirus som en tjeneste – brukerne trenger ingen antivirus-server installert lokalt. Alt blir håndtert av AddIT, alle maskiner rapporterer inn til vårt driftssenter. Som kunde betaler du et månedlig beløp for å ta dette i bruk. Ved eventuelle problemer håndterer vi saken, og tar kontakt om det er nødvendig. Endringer og oppgraderinger tar vi fortløpende.  

AddIT holder tjenestene oppdatert med det siste av programvare og kan utføre endringer på oppsett uten å først måtte komme på besøk – det blir utført direkte fra vårt driftssenter.